Jeszcze w tym roku pojedziemy nową ulicą Towarową. Jej budowa oznacza sprawny i bezpieczny dojazd do stolicy regionu ze strony Wójtowa. Nowa Towarowa będzie liczyła prawie 3 kilometry. Wszystko w standardzie drogi głównej, dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu. Wzdłuż ulicy powstaną ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki dla autobusów i nowe dojazdy do firm. Koszt inwestycji przekracza 100 milionów zł, a 85% to dofinansowanie unijne. Zakończenie prac zaplanowano na koniec tego roku. 

Pierwszy materiał prezentujący trwającą budowę jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Olsztyna – ulicy Towarowej. Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do stolicy Warmii i Mazur ze strony wschodniej. To ogromne i bardzo złożone logistycznie zadanie. Część nowej ulicy Towarowej przebiega w miejscu gdzie jeszcze niedawno były nieużytki i tereny zielone – między ulicą Budowlaną a węzłem Wójtowo.

Budowa ulicy Towarowej w Olsztynie weszła w kolejną fazę. Postęp prac widać gołym okiem, a wszystko idzie zgodnie z planem. Wciągu ostatnich dni wykonane zostały już m.in. prace przy ułożeniu nawierzchni bitumicznych wzdłuż ul. Towarowej na odcinku od Budowlanej do budynku dawnego PKS. W wielu miejscach powstają zupełnie nowe nitki komunikacyjne. W ostatnim czasie wykonano już m.in. nawierzchnie na skrzyżowaniu ul. Budowlanej z ul. Towarową, oraz w okolicy ulicy Cementowej.

Zmieniło się też już otoczenie jednego z marketów budowlanych. Tu także wykonano już nawierzchnie bitumiczne na odcinku od ul. Sprzętowej do ul. Budowlanej. Prace trwają także przy przebudowie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda.


Za nami kolejny etap budowy ulicy Towarowej w Olsztynie. Niektóre nowe odcinki są już gotowe, dlatego też zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Towarowej w okolicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W miejscu prowadzonych prac nadal należy spodziewać się utrudnień w ruchu pojazdów. Jeszcze w trakcie wakacji zakończona zostanie część prac, a koniec całej inwestycji planowany jest na grudzień.